KONSULTACJE SPOŁECZNE W GMINIE ŚWIECIE

DO POBRANIA

Uchwała w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzaniakonsultacji społecznych w gminie Świecie.pdf POBIERZ PLIK
Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej.pdf POBIERZ PLIK