Budżet Obywatelski Gminy Świecie na 2024 rok

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 01.07.2023 12:55
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 01.07.2023 13:00 31.07.2023 12:55
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 01.08.2023 00:00 30.08.2023 12:45
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 30.08.2023 12:50
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 18.09.2023 00:00 25.09.2023 15:00
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 05.10.2023 12:00