Budżet Obywatelski Gminy Świecie na 2024 rok

Witamy na platformie prezentującej Budżet Obywatelski w Gminie Świecie. Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia, zapoznania się z projektami oraz głosowania.

Wyniki
 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna
  01.07.2023 12:55
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów
  01.07.2023 13:00
  31.07.2023 12:55
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów
  01.08.2023 00:00
  30.08.2023 12:45
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów
  30.08.2023 12:50
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie
  18.09.2023 00:00
  25.09.2023 15:00
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników
  05.10.2023 12:00

Szanowni Państwo!

To już kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w jakiej mieszkańcy naszej Gminy mają możliwość wyboru projektów, które będą realizowane w kolejnym roku. Zachęcamy do czynnego udziału i współdecydowania o rozwoju naszej Gminy!

DLACZEGO WARTO AKTYWNIE UCZESTNICZYĆ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM?

Wspólne decydowanie o zmianach w najbliższym otoczeniu - to właśnie najważniejsza idea Budżetu Obywatelskiego.

Trzy
powody

deą powstania Budżetu Obywatelskiego w naszej gminie była chęć oddania głosu mieszkańcom. Właśnie dzięki czynnemu uczestnictwu, poprzez zgłaszanie albo głosowanie, można mieć realny wpływ na projekty jakie zostaną zrealizowane w kolejnym roku, a co za tym idzie realnie przyczynić się do zmian zachodzących w naszym mieście.

Oddaj swój głos

Aktualny harmonogram

 • Ikona megafonu Kampania informacyjno-edukacyjna 01.07.2023 12:55
 • Ikona listy projektów Zgłaszanie projektów 01.07.2023 13:00
  31.07.2023 12:55
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem Weryfikacja zgłoszonych projektów 01.08.2023 00:00
  30.08.2023 12:45
 • Ikona ekranu monitora komputerowego Prezentacja projektów 30.08.2023 12:50
 • Ikona dymków komentarzy Głosowanie 18.09.2023 00:00
  25.09.2023 15:00
 • Ikona gwiazdy Ogłoszenie wyników 05.10.2023 12:00

Zgłoszone projekty